• Trang chủ
  • Lịch trực tiếp
  • Kiến thức cho người mới
  • Tin tức Sự kiện

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Vinacoin Livestream Tài chính hàng đầu cam kết cung cấp thông tin tài chính chất lượng và đáng tin cậy cho cộng đồng người sử dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng nền tảng của chúng tôi hoàn toàn dựa vào sự hiểu biết và quyết định của bạn. Dưới đây là tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, đảm bảo rằng bạn hiểu rõ trách nhiệm của cả hai bên trong việc sử dụng nền tảng Livestream Tài chính hàng đầu:

-Tính chất tham khảo: Mọi thông tin, dữ liệu, phân tích và ý kiến được cung cấp trên nền tảng Livestream Tài chính hàng đầu chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo tính chính xác, hoàn thiện hoặc thích hợp cho mục đích cụ thể nào. Người sử dụng nên tự chịu trách nhiệm đánh giá và xác minh thông tin trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư hoặc tài chính nào.

-Rủi ro cá nhân: Việc giao dịch và đầu tư vào thị trường tài chính luôn đi kèm với rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng thông tin trên nền tảng Livestream Tài chính hàng đầu hoặc kết quả của các quyết định đầu tư.

-Thay đổi thông tin: Chúng tôi có quyền thay đổi thông tin, nội dung và tính năng trên nền tảng mà không cần báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra do sự thay đổi này.

Liên kết và tài liệu thứ ba: Nền tảng VINACOIN đầu có thể chứa các liên kết đến trang web hoặc tài liệu của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc quyền riêng tư của những liên kết này

Lưu ý : Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các thông tin trên website được lấy từ những nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, Vinacoin không chịu trách nhiệm đối với mọi sai sót hay bỏ sót hoặc hệ quả nào từ việc sử dụng những thông tin này. Mọi thông tin đăng tải trên trang web này được giữ “nguyên trạng”; chúng tôi không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác và tính cập nhật hoặc hệ quả từ việc sử dụng thông tin này, và không đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù được nêu rõ hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về việc áp dụng, tính thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Trong mọi trường hợp, Vinacoin cùng các đơn vị hợp danh hoặc pháp nhân hoặc thành viên, đại lý hoặc nhân viên của Vinacoin sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý vị hoặc bất kỳ cá nhân nào từ bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa vào những thông tin trên trang web này hoặc bất kỳ thiệt hại mang tính hệ quả, cụ thể hoặc thiệt hại tương tự thậm chí trong trường hợp Vinacoin đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Việc áp dụng và ảnh hưởng của các quy định pháp luật có thể khác nhau rất lớn trong những tình huống cụ thể liên quan. Do tính chất thay đổi của luật, quy tắc và quy định và những rủi ro tiềm ẩn qua hình thức truyền thông bằng điện tử nên những thông tin đăng trên trang web có thể bị trì hoãn, bỏ sót hoặc thiếu chính xác. Theo đó, xin hiểu rằng tác giả và bên phát hành các thông tin trên trang web này không nhằm mục đích cung cấp nội dung tư vấn hay dịch vụ liên quan đến các vấn đề ngoài tài chính hay dịch vụ chuyên môn khác. Do đó, Vinacoin không chịu trách nhiệm nếu quý khách sử dụng thông tin trên trang web cho các mục đích cá nhân hay tổ chức, có bản quyền hoặc không có bản quyền hay cho các nội dung chuyên môn chuyên môn khác. Trước khi đưa ra quyết định hoặc thực hiện hành động nào, quý vị nên liên hệ chuyên viên của Vinacoin.

Bằng cách tiếp tục sử dụng nền tảng VINACOIN Livestream Tài chính, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được đề ra trong tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này. Chúng tôi khuyến nghị bạn cân nhắc kỹ lưỡng và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư hoặc tài chính nào

.